Ośrodek Języków Obcych LEKTOR

Zajęcia indywidualne

Indywidualna nauka języka obcego

Dla słuchaczy, którzy:

  • mają nienormowany czas pracy,
  • albo bardzo zindywidualizowany zakres potrzeb (przykładowo, potrzebują pilnie przygotować się do mniej popularnego egzaminu językowego,
  • nie dysponują czasem na tyle, by uczestniczyć w regularnych zajęciach prowadzonych w grupach,
  • bądź też lubią uczyć się sami.

Program kursu na zajęciach indywidualnych jest współtworzony przez słuchacza. To znaczy, że analizujemy jego konkretne potrzeby i razem decydujemy o doborze materiałów oraz tempie dochodzenia do wyznaczonych celów językowych.

Zajęcia indywidualne mogą odbywać się również w wakacje i ferie.

Spotkania mają miejsce w naszych salach szkolnych, albo w miejscu wskazanym przez klienta