Szkoła Języków Obcych LEKTOR

Kurs Early Teens

dla dzieci w wieku 10-12

Mała Lingua motyw SPACE

Kursy dla tej grupy wiekowej prowadzone są na 4 poziomach zaawansowania. Każdy poziom to 2 semestry nauki po 32 zajęcia (64 zajęcia/rok szkolny). Lekcje odbywają się 2 x tydzień po 60 min.

wspieranie kreatywności uczniów

nauczanie przyjazne mózgowi

projekty wspierające zainteresowania uczniów

nauka zorientowana na rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym

rozwijanie autonomii i samodzielności uczniów (autorski motyw SPACE)

wykorzystanie autorskich materiałów
nowoczesne metody i techniki pracy odpowiadające potrzebom współczesnego ucznia

rozwijanie wszystkich umiejętności językowych

powtarzanie materiału w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej

Dołącz do nas!