Ośrodek Języków Obcych LEKTOR

Egzamin ósmoklasisty

Co obejmuje kurs, przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty?

  • zajęcia w grupie 5-8 osób w oparciu o program autorski sformułowany na bazie poziomu kursantów i analizy ich mocnych i słabych stron w odniesieniu do Egzaminu Ósmoklasisty, zarówno jeśli chodzi o formułę egzaminu jak i jego treść
  • omówienie formuły sprawdzianu i ćwiczenie typów zadań
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego pisania tekstów
  • monitorowanie postępów w trakcie kursu, w tym sprawdziany próbne
  • prace domowe, przede wszystkim rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych 

Zajęcia odbywają się w dwóch modułach ( 1 x tygodniu 100 minut lub 2 x w tygodniu 60 minut).