Zajęcia dla dzieci

Angielski z małą linguą

Podczas zajęć językowych z dziećmi, pracujemy na atrakcyjnej i niezwykle skutecznej metodzie Mała Lingua, która poprzez odniesienie do baśniowego świata, działa na dziecięcą wyobraźnię i dzięki temu bardzo szybko widoczne są efekty nauki. U nas Twoje dziecko zacznie szybko mówić całymi zdaniami w języku angielskim, a na zajęciach nigdy się nie będzie nudziło!

co nas wyróżnia?

 • autorska metoda Mała Lingua oparta na baśniowym motywie  rodziny Blabbersów,
 • język sytuacyjny,
 • rozwijanie pełnozdaniowej wypowiedzi,
 • umuzykalnienie i teatralizacja,
 • kącik powtórzeń,
 • CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • roczny projekt kulturalno-językowy – co roku nowy projekt dydaktyczny dotyczący różnych zakątków świata,
 • autorskie materiały dydaktyczne.
Mała Lingua w Szkole Lektor Bielany

Nicholas's Little Starters

Dzieci w wieku 3-5 lat

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania.

Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki, po 32 lekcje. Zajęcia odbywają się:

 • 2 x w tygodniu po 45 min/64 zajęć w ciągu roku (3-5 lat),       
 • 2x w tygodniu po 60 min/64 zajęć w ciągu roku (6 lat),

 

Mała Lingua Bielany

Każda lekcja to:

 • nauczanie przyjazne mózgowi,
 • nauczanie przez doświadczenia i działanie,
 • odgrywanie scenek i mini-dialogów wraz z pacynkami Blabbersów (tylko w MAŁA LINGUA),
 • wprowadzenie czytania globalnego,
 • wprowadzanie głoskowania w języku angielskim na poziomie 5 i 6 latków,
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu do wspomagania nauki czytania i pisania,
 • powtarzanie materiału w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej,
 • naturalne nauczanie języka w procesie stymulowania zmysłów (nauczanie polisensoryczne),
 • spontaniczna komunikacja w języku obcym,
 • umuzykalnienie,
 • nauczanie wiedzy o świecie w języku angielskim (metoda CLIL),
 • przygotowywanie dzieci do finału rocznego projektu kulturalno-teatralnego MAŁA LINGUA DRAMA PROJECT (tylko w MAŁA LINGUA).
Mała Lingua Bielany

Alice's Juniors

Dzieci w wieku 6-9 lat

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania.

Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki po 32 lekcje.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Każda lekcja to:

 • nauczanie przyjazne mózgowi,
 • nauczanie przez doświadczenia i działanie,
 • odgrywanie scenek i mini-dialogów, ćwiczenie języka sytuacyjnego,
 •  czytanie globalne na poziomie wyrażeń i zdań,
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu do wspomagania nauki czytania i pisania,
 • powtarzanie materiału w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej,
 • naturalne nauczanie języka w procesie stymulowania zmysłów (nauczanie polisensoryczne),
 • spontaniczna i pełnozdaniowa komunikacja w języku obcym,
 • umuzykalnienie – zastosowanie drylu w celu osiągnięcia skuteczności w płynnej komunikacji,
 • nauczanie wiedzy o świecie w języku angielskim (metoda CLIL),
 • przygotowywanie dzieci do finału rocznego projektu kulturalno-teatralnego MAŁA LINGUA DRAMA PROJECT (tylko w MAŁA LINGUA).

Early Teens

Dzieci w wieku 10-12 lat

Uczniowie z grupy wiekowej 10-12 lat pracują w oparciu o autorski program SPACE. Główną rolą motywu SPACE jest wspieranie autonomii uczniów oraz zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za proces nauczania. Dodatkowo, program ten daje młodzieży możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. Wszystkie te czynniki wpływają na wspieranie i podtrzymanie motywacji uczniów, co ma ogromne znaczenie w procesie nauki języków obcych.

Kursy dla tej grupy wiekowej prowadzone są na 4 poziomach zaawansowania. Każdy poziom to 2 semestry nauki po 32 zajęcia (64 zajęcia/ rok szkolny).
Lekcje odbywają się 2 x tydzień po 60 min.
Mała Lingua Bielany

Każda lekcja to:

 • nauczanie przyjazne mózgowi,
 • nauka zorientowana na rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • nowoczesne metody i techniki pracy odpowiadające potrzebom współczesnego ucznia,
 •  powtarzanie materiału w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej,
 • rozwijanie wszystkich umiejętności językowych,
 •  rozwijanie autonomii i samodzielności uczniów (autorski motyw SPACE),
 •  projekty wspierające zainteresowania uczniów,
 •  wspieranie kreatywności uczniów,
 •  wykorzystanie autorskich materiałów.