CO SIĘ KRYJE POD KAŻDĄ Z OCEN

CO SIĘ KRYJE POD KAŻDĄ ZOCEN?

 

 

Nazwa oceny

 

 

Objaśnienia

6 – celujący

Praktycznie bezbłędna wypowiedź ustna lub pisemna

5 – bardzo dobry

Drobne mankamenty w wypowiedzi ustnej lub pisemnej nie mającewpływu na skuteczność komunikacji

4 – dobry

Dobra znajomość wymaganego materiału, zdarzają się pojedyncze poważniejsze błędy

3 – dostateczny

Opanowanie materiału w stopniu przeciętnym, liczne błędy, też poważniejsze

– dopuszczający

Wypowiedzi ustne i pisemne bardzo ograniczone, bardzo liczne błędy różnego rodzaju, słuchacz jednak orientuje się w zakresie omawianego materiału

1 – niedostateczny

Znajomość materiału zdecydowanie poniżej założonych wymagań, błędy praktycznie uniemożliwiają skuteczną komunikację zarówno pisemną jak i ustną, znaczne luki w materiale, nieopanowane lub nieznane zagadnienia

 

PROPONOWANA SKALA OCEN

na poszczególnych poziomach nauczania języka obcego

 

A1, A1+ = POZIOM PODSTAWOWY; PODSTAWOWY PLUS

A2 = NIŻEJ-ZAAWANSOWANY

Nazwa oceny

Ilość uzyskanych procent

6 – celujący

90 – 100%

5 – bardzo dobry

80 – 89%

4 – dobry

70 – 79%

3 – dostateczny

60 - 69%

2 – dopuszczający

50 – 59%

1 – niedostateczny

  0 – 49%

ZALICZA 50%

 

B1 = POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

(UWAGA: ZALICZA 60% - wzrost poziomu trudności i wymagań)

Nazwa oceny

Ilość uzyskanych procent

6 – celujący

90 – 100%

5 – bardzo dobry

80 – 89%

4 – dobry

75 – 79%

3 – dostateczny

66 - 74%

2 – dopuszczający

60 – 65%

1 – niedostateczny

0 – 59%

ZALICZA 60%

 

OCENIANIE NA POZIOMACH CERTYFIKATÓW

(UWAGA: wzorowane na skali ocen z języka angielskiego

UNIVERSITY of CAMBRIDGE Local Examinations Syndicate )

 

B1 + = POZIOM ZAAWANSOWANY

oraz B2, B2 +, C1, C2 = POZIOMY EGZAMINACYJNE

Oceny literowe A, B, C, D, E

 

Nazwa oceny

Ilość uzyskanych procent

A

80 – 100%

B

75 – 79%

C

60 - 74%

  D*

55 – 59%

E

 0 – 54%

ZALICZA 60%

 (D*) najbardziej PECHOWA z ocen, „tuż pod kreską”, niewiele procent brakuje, ale jednak ogólne to za mało na C i egzamin jest niezdany.

 

GDZIE POJAWIAJĄ SIĘ OCENY?

  • Na testach, klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach;
  • Przy ocenie pracy domowej i wypowiedzi ustnych;
  • Na testach i prezentacjach semestralnych;
  • Oceny wystawione w powyższy sposób wpisujemy do dziennika, na opinie semestralne i arkusze ocen.

Informacje dodatkowe

  • Przy ocenie cyfrowej lub literowej zawsze umieszczamy procenty
  • Na świadectwa wpisujemy oceny słownie nie stosując plusów ani minusów
  • Ocena niedostateczna (1) oraz oceny literowe D i E oznaczają: niezaliczenie semestru lub roku oraz nieuzyskanie świadectwa.
  • Ocena dopuszczająca (2) jest oceną pozytywną, zaliczającą semestr.