Zajęcia w grupach to jedna z najpopularniejszych form szkolenia językowego w firmach. Jej zalety to:

  • stosunkowo niski koszt kształcenia jednego Słuchacza (nasz Ośrodek proponuje cenę za godzinę lekcyjną zajęć, bez względu na liczbę uczestników grupy, nie większą jednak niż osiem osób),
  • dodatkowa motywacja i mobilizacja, jakie wyzwala grupa,
  • możliwość sprawdzania i rozwijania swoich umiejętności i postępów nie tylko w kontakcie z lektorem prowadzącym, ale i ze współpracownikami, czyli w naturalnym środowisku pracy.

Oferta językowa

  • ANGIELSKI
  • NIEMIECKI
  • FRANCUSKI
  • WŁOSKI
  • ROSYJSKI
  • HISZPAŃSKI
  • INNE JĘZYKI NA ZAMÓWIENIE

RODZAJE KURSÓW I SZKOLEŃ

ORGANIZACJA zajęć

Czas i częstotliwość zajęć

Zajęcia mogą się odbywać o wskazanej przez Państwa porze dnia – wcześnie rano, w ciągu dnia, po południu, wieczorem, w czasie roku szkolnego i w wakacje.

Długość i częstotliwość zajęć może być różna w zależności od Państwa potrzeb, wyznaczonych celów językowych i perspektywy czasowej, w jakiej zamierzają je Państwo zrealizować. Jednostkę podstawową w rozliczeniach stanowi 50-minutowa godzina lekcyjna.

Miejsce zajęć

Zajęcia mogą odbywać się w Państwa firmie lub w salach naszych placówek.

Liczebność grupy

Liczebność grupy nie ma wpływu na koszt jednej godziny lekcyjnej zajęć. Stąd też grupę może stanowić dowolna liczba uczestników kursu, ale nie większa niż osiem osób.

Materiały szkoleniowe

Podstawą każdego kursu języka ogólnego jest podręcznik. Bazujemy na książkach najbardziej znanych wydawnictw językowych, takich jak Oxford Univeristy Press, Longman, Cambridge University Press, MacMillan, Didier/Hatier, Cle Intenational, Hachette Livre, SM, Editorial Edinumen, Hueber, Cornelsen, Langenscheidt, Edizioni Guerra, EdiLingua.

Koszt zakupu podręczników nie jest wliczony w cenę godziny lekcyjnej. Natomiast wszelkie dodatkowe materiały są wliczone w cenę.

kADRA

Szkolenia językowe w firmach prowadzą lektorzy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zarówno odbywających się w naszych placówkach jak i na terenie Firmy Klienta, co niekiedy wymaga uwzględniania specyficznych warunków i wymogów Klienta, dostosowania metod pracy i organizacji kursów. Lektorów tych cechuje doskonałe przygotowanie merytoryczne, ale również duża elastyczność.

nADZÓR METODYCZNY, POMIAR I DOKUMENTACJA POSTĘPÓW

Nadzór metodyczny

Nad przebiegiem realizacji wyznaczonego programu przez cały czas czuwa metodyk, który utrzymuje stały kontakt z lektorem prowadzącym i pozostaje do Państwa dyspozycji w razie pytań, zastrzeżeń czy jakichkolwiek trudności. To z jego udziałem na początku czynione są wszelkie ustalenia i przeprowadzana analiza potrzeb Klienta, jak również przeprowadzane testy kwalifikacyjne, określanie poziomu Słuchaczy i podział na grupy.

pomiar i dokumentacja postępów

Zakres i częstotliwość pomiaru postępów zależy od specyfiki prowadzonego szkolenia lub kursu i są ustalane z osobami decyzyjnymi i odpowiedzialnymi za szkolenia w Państwa firmie.

Szczegółowe raporty postępów

Na życzenie Zleceniodawcy osoba odpowiedzialna za szkolenie w firmie regularnie otrzymuje opisowe raporty postępów każdego pracownika.

Testy kwalifikacyjne

Są to testy przypisujące Słuchacza do grup na danym poziomie

Testy sprawdzające postępy

Są to testy przeprowadzane raz w miesiącu bądź po zrealizowaniu określonej partii materiału.

Testy semestralne

Testy sprawdzające postępy – ustandaryzowane dla całego ośrodka.

Pre-testy

Testy przeprowadzane w grupach przygotowujących się do certyfikatów międzynarodowych, na bazie oryginalnych egzaminów, służące do procentowego monitorowania postępów.