Zajęcia one-to-one, czyli inaczej indywidualne, gdzie lektor pozostaje do dyspozycji tylko jednego Słuchacza, to najlepsza forma zajęć dla osób dysponujących ograniczonym czasem i mających specyficzne potrzeby językowe. Ich zalety to:

  • Możliwość dopasowania programu nauczania do konkretnych potrzeb danego Słuchacza
  • Dopasowanie częstotliwości i liczby zajęć do indywidualnych potrzeb i tempa realizacji programu przez Słuchacza
  • Możliwość odpowiadania na nietypowe potrzeby językowe Słuchacza wynikające z funkcji i zadań realizowanych w Firmie.

Oferta językowa

  • ANGIELSKI
  • NIEMIECKI
  • FRANCUSKI
  • WŁOSKI
  • ROSYJSKI
  • HISZPAŃSKI
  • INNE JĘZYKI NA ZAMÓWIENIE

RODZAJE KURSÓW I SZKOLEŃ

ORGANIZACJA zajęć

Czas i częstotliwość zajęć

Zajęcia mogą się odbywać o wskazanej przez Państwa porze dnia – wcześnie rano, w ciągu dnia, po południu, wieczorem, w czasie roku szkolnego i w wakacje.

Długość i częstotliwość zajęć może być różna w zależności od Państwa potrzeb, wyznaczonych celów językowych i perspektywy czasowej, w jakiej zamierzają je Państwo zrealizować. Jednostkę podstawową w rozliczeniach stanowi 50-minutowa godzina lekcyjna.

Miejsce zajęć

Zajęcia mogą odbywać się w Państwa firmie lub w salach naszych placówek.

Materiały szkoleniowe

Podstawą każdego kursu języka ogólnego jest podręcznik. Bazujemy na książkach najbardziej znanych wydawnictw językowych, takich jak Oxford Univeristy Press, Longman, Cambridge University Press, MacMillan, Didier/Hatier, Cle Intenational, Hachette Livre, SM, Editorial Edinumen, Hueber, Cornelsen, Langenscheidt, Edizioni Guerra, EdiLingua.

Koszt zakupu podręczników nie jest wliczony w cenę godziny lekcyjnej. Natomiast wszelkie dodatkowe materiały są wliczone w cenę.

kADRA

Szkolenia językowe w firmach prowadzą lektorzy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zarówno odbywających się w naszych placówkach jak i na terenie Firmy Klienta, co niekiedy wymaga uwzględniania specyficznych warunków i wymogów Klienta, dostosowania metod pracy i organizacji kursów. Lektorów tych cechuje doskonałe przygotowanie merytoryczne, ale również duża elastyczność.

nADZÓR METODYCZNY, POMIAR I DOKUMENTACJA POSTĘPÓW

Nadzór metodyczny

Nad przebiegiem realizacji wyznaczonego programu przez cały czas czuwa metodyk, który utrzymuje stały kontakt z lektorem prowadzącym i pozostaje do Państwa dyspozycji w razie pytań, zastrzeżeń czy jakichkolwiek trudności. To z jego udziałem na początku czynione są wszelkie ustalenia i przeprowadzana analiza potrzeb Klienta, jak również przeprowadzane testy kwalifikacyjne, określające poziom językowy Słuchacza.

pomiar i dokumentacja postępów

Zakres i częstotliwość pomiaru postępów zależy od specyfiki prowadzonego szkolenia lub kursu i są ustalane z osobami decyzyjnymi i odpowiedzialnymi za szkolenia w Państwa firmie.

Szczegółowe raporty postępów

Na życzenie Zleceniodawcy osoba odpowiedzialna za szkolenie w firmie regularnie otrzymuje opisowe raporty postępów każdego pracownika.

Testy kwalifikacyjne

Są to testy kwalifikujące Słuchacza na dany poziom

Testy sprawdzające postępy

Są to testy przeprowadzane raz w miesiącu bądź po zrealizowaniu określonej partii materiału.

Testy semestralne

Testy sprawdzające postępy – ustandaryzowane dla całego ośrodka.

Pre-testy

Testy przeprowadzane w grupach przygotowujących się do certyfikatów międzynarodowych, na bazie oryginalnych egzaminów, służące do procentowego monitorowania postępów.