PRZEDE WSZYSTKIM DOBRA KOMUNIKACJA

Dobra komunikacja, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i wymagających interwencji, wszelkie uwagi i sugestie, zdecydowanie pomogą nam zrealizować wspólny cel, jakim jest dobre opanowanie języka obcego przez każdego z naszych uczniów. Nie bójmy się  i nie wahajmy więc sygnalizować wątpliwości i problemów natychmiast gdy się pojawią. Jako ośrodek języków staramy się robić wszystko, aby nauka była przyjemna, ale jednocześnie skuteczna. Dlatego też monitorujemy przebieg kursów i szkoleń, a także indywidualne postępy słuchaczy. Poniżej znajdą Państwo krótki opis tego, co w tym względzie robimy. Jednakże pamiętajmy, że nic nie zastąpi wzajemnego zaufania i dobrej, szczerej wymiany informacji.

 

Monitorowanie realizacji materiału, przebiegu kursu i postępów w nauce Słuchaczy Dorosłych

 

 • Raporty miesięczne o grupach–raz w miesiącu Metodyk otrzymuje od lektorów wypełniony raport zawierający bieżące informacje
 1. a)o materiale zrealizowanym z podręcznika w zakończonym miesiącu
 2. b)o przeprowadzonych sprawdzianach
 3. c)o kursantach:
 • kto uczęszcza na zajęcia nieregularnie
 • kto ma problemy z nauką
 • kto wyróżnia się na tle grupy (istotne zwłaszcza po dołączeniu do grupy nowego Słuchacza)
 1. d)o problemach i uwagach zgłaszanych przez kursantów
 2. e)w przypadku grup egzaminacyjnych i maturalnych również:
 • kto oddaje i ile testów oraz wypracowań
 • wyniki procentowe testów i wypracowań
 • frekwencja z dzienników zajęćdodatkowo co miesiąc sprawdzamy frekwencję z dzienników lekcyjnych.
 • egzaminy semestralne– każdy semestr kończy się egzaminem sprawdzającym wszystkie umiejętności językowe na danym poziomie zaawansowania tj. mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, czytanie ze zrozumieniem oraz gramatykę i słownictwo
 • Cambridge Mock Exams inaczej pre-testy– jesteśmy Live Centre, czyli zatwierdzoną przez University of Cambridge Local Examination Syndicate szkołą testową uprawnioną do przeprowadzania próbnych testów Cambrigde – ozanacza to, że nasi Słuchacze mogą uczestniczyć w egzaminach próbnych przesyłanych z Cambridge, przeprowadzanych w naszym Ośrodku, a następnie sprawdzanych przez egzaminatorów w Anglii; jest to szczególnie cenne w przypadku wypracowań, gdyż daje Słuchaczowi możliwość otrzymania bardzo obiektywnej oceny wraz z komentarzem na danym etapie przygotowań do rzeczywistego egzaminu
 • szczegółowe opisowe opinie semestralne o każdym uczniu– rozdajemy je lub przesyłamy drogą elektroniczną raz w semestrze, a więc w styczniu/lutym oraz w czerwcu; na odwrocie opinii zainteresowani mogą znaleźć skalę ocen i opis poziomów nauczania stosowane w naszym Ośrodku.
 • arkusze ocen z egzaminów semestralnych i przygotowanych prezentacji– są one dostępne w biurze Ośrodka
 • uwagi i wątpliwości Słuchaczy na temat kursu lub własnych postępówzawsze w godzinach otwarcia biura czekamy pod telefonami i możemy umówić Państwa na rozmowę z Metodykiem
 • ankiety na temat jakości naszych usługgdy sami chcemy uzyskać od uczestników naszych kursów informacje o jakości naszych usług, rozdajemy lub rozsyłamy anonimowe ankiety

Monitorowanie realizacji materiału, przebiegu kursu i postępów w nauce dzieci i młodzieży (słuchaczy niepełnoletnich)

 • Raporty miesięczne o grupach–raz w miesiącu Metodyk otrzymuje od lektorów wypełniony raport zawierający bieżące informacje
 1. f)o materiale zrealizowanym z podręcznika w zakończonym miesiącu
 2. g)o przeprowadzonych sprawdzianach
 3. h)o kursantach:
 • kto uczęszcza na zajęcia nieregularnie
 • kto ma problemy z nauką
 • kto wyróżnia się na tle grupy (istotne zwłaszcza po dołączeniu do grupy nowego Słuchacza)
 • o kursantach sprawiających trudności wychowawcze
 1. i)o problemach i uwagach zgłaszanych przez kursantów
 2. j)w przypadku grup egzaminacyjnych i maturalnych również:
 • kto oddaje i ile testów oraz wypracowań
 • wyniki procentowe testów i wypracowań
 • frekwencja z dziennikówdodatkowo co miesiąc kserujemy frekwencję z dzienników lekcyjnych; Rodzice obawiający się o systematyczność swojej pociechy mogą zawsze telefonicznie lub osobiście sprawdzić obecność na zajęciach w zakończonych miesiącach.
 • egzaminy semestralne– każdy semestr kończy się egzaminem sprawdzającym wszystkie umiejętności językowe na danym poziomie zaawansowania tj. mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, czytanie ze zrozumieniem oraz gramatykę i słownictwo
 • Cambridge Mock Exams inaczej pre-testy– jesteśmy Live Centre, czyli zatwierdzoną przez University of Cambridge Local Examination Syndicate szkołą testową uprawnioną do przeprowadzania próbnych testów Cambrigde – ozanacza to, że nasi Słuchacze mogą uczestniczyć w egzaminach próbnych przesyłanych z Cambridge, przeprowadzanych w naszym Ośrodku, a następnie sprawdzanych przez autentycznych egzaminatorów w Anglii; jest to szczególnie cenne w przypadku wypracowań, gdyż daje Słuchaczowi możliwość otrzymania bardzo obiektywnej oceny wraz z komentarzem na danym etapie przygotowań do rzeczywistego egzaminu
 • szczegółowe opisowe opinie semestralne o każdym uczniu– rozdajemy je lub przesyłamy drogą elektroniczną raz w semestrze, a więc w styczniu/lutym oraz w czerwcu; na odwrocie opinii zainteresowani mogą znaleźć skalę ocen i opis poziomów nauczania stosowane w naszym Ośrodku.
 • arkusze ocen z egzaminów semestralnych i przygotowanych prezentacji– są one dostępne w biurze Ośrodka
 • uwagi i wątpliwości Słuchaczy bądź ich Rodziców/Opiekunów na temat kursu lub postępówzawsze w godzinach otwarcia biura czekamy pod telefonami i możemy umówić Państwa na rozmowę z Metodykiem
 • ankiety na temat jakości naszych usługgdy sami chcemy uzyskać od uczestników naszych kursów informacji o jakości naszych usług, rozdajemy lub rozsyłamy anonimowe ankiety.

 

 

Jeśli Rodzice/Opiekunowie albo Słuchacze chcą podzielić się wątpliwościami czy sugestiami co do kursu – zawsze w godzinach otwarcia biura czekamy pod telefonami i możemy umówić Państwa na rozmowę z Metodykiem.