Uczymy sprawdzoną metodą komunikatywną, nastawioną na nauczenie skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Oznacza to, że kładziemy nacisk na jednoczesny rozwój wszystkich sprawności językowych:

  •  mówienia,
  •  pisania,
  •  czytania
  •  i słuchania ze zrozumieniem.

 

Jeśli, przykładowo, słuchacz zakończył kurs na poziomie podstawowym i opanował słownictwo związane z opisywaniem swojej sytuacji rodzinnej i zawodowej, to powinien potrafić w tym zakresie:

  • przeprowadzić prostą rozmowę lub opowiedzieć o sobie
  • napisać krótki list lub e-mail
  • przeczytać ze zrozumieniem prosty tekst(np. fragment czyjegoś listu)
  • uczestniczyć w rozmowie (słuchać i rozumieć, o czym mówią pozostałe osoby)