Egzamin maturalny z języka obcego po raz pierwszy w nowym formacie (pierwsza edycja maj 2015).

Każdy maturzysta jest zobowiązany zdawać egzamin pisemny podstawę oraz egzamin ustny (bez określonego poziomu). Egzamin pisemny-rozszerzenie nie jest obowiązkowy i zależy od decyzji ucznia.

Egzamin pisemny-podstawa (Arkusz I) obejmuje:
 • słuchanie ze zrozumieniem
 • czytanie ze zrozumieniem
 • część gramatyczną (ZMIANA W PORÓWNANIU DO DOTYCHCZASOWEGO FORMATU MATURY), tj. parę ćwiczeń zamkniętych oraz ewentulanie tłumaczenie fragmentów zdań z polskiego na angielski; na podstawie obowiązuje znajomość 9 czasów gramatycznych, w odróżnieniu od rozszerzenia, gdzie można spodziewać się 12 istniejących czasów; gramatyka stanowi 20% wyniku tej części egzaminu!
 • pisanie JEDNEGO dłuższego tekstu użytkowego (ZMIANA W PORÓWNANIU DO DOTYCHCZASOWEGO FORMATU MATURY) .
Tę część egzaminu maturalnego piszą wszyscy maturzyści, również zdający egzamin pisemny-rozszerzenie.

Egzamin pisemny-rozszerzenie (Arkusz II i Arkusz III) obejmuje:

1) Arkusz II (uwaga: numeracja rozpoczyna się od II, ponieważ I to numer arkusza egzaminu pisemnego-podstawy):
 • słuchanie ze zrozumieniem
 • czytanie ze zrozumieniem
 • część gramatyczna nazywana Rozpoznawaniem struktur leksykalno-gramatycznych
2) Arkusz III:
 • część gramatyczna nazywana Stosowaniem struktur leksykalno-gramatycznych
 • pisanie jednego długiego tekstu (200 - 250 słów, 3 tematy do wyboru); Nowością w porównaniu do dotychczasowego formatu matury jest możliwość wyboru formy wypowiedzi, tj. rozprawki, artykułu lub listu formalnego.
Matura rozszerzona to poziom B2 wg skali poziomów Rady Europy.

Egzamin ustny
Egzamin ustny nie dzieli się na poziomy.

Wszyscy maturzyści zdają ten sam egzamin, który obejmuje:
 • krótką rozmowę wstępną
 • odegranie dialogu z egzaminatorem
 • krótką rozmowę na temat obrazka/fotografii wskazanego przez egzaminatora
 • zdający otrzymuje dwa lub trzy obrazki lub fotografie związane z określonym tematem oraz pytanie lub zadanie; musi wybrać jeden obrazek lub fotografię i uzasadnić swój wybór oraz powód odrzucenia pozostałych obrazków; ta część kończy się krótką rozmową o bardziej ogólnym charakterze związaną z tematem materiałów wizualnych