REKOMENDACJE

80% naszych słuchaczy na kursach popołudniowych i w firmach trafiło do nas z polecenia.

SKUTECZNOŚĆ I MOTYWACJA

Odsetek rezygnacji z naszych kursów jest bardzo niski. Większość klientów pozostaje z nami do czasu zrealizowania wyznaczonych sobie celów językowych, np.: uzyskania certyfikatów międzynarodowych, zdania matury, osiągnięcia zadowalającej skuteczności i sprawności w porozumiewaniu się językiem obcym.

DOŚWIADCZENIE

Zaufało nam już ponad 10 000 tysięcy osób i wiele firm i instytucji. W każdym roku szkolnym z naszych usług korzysta ponad tysiąc słuchaczy.

WYSOKIE MIEJSCA W RANKINGACH

Regularnie od kilku lat zajmujemy bardzo wysokie miejsca w rankingu szkół językowych magazynu Newsweek Polska.

SZKOŁA TESTOWA UCLES

Jesteśmy szkołą testową UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate). Nasi słuchacze mają możliwość uczestniczenia w sesjach próbnych brytyjskich egzaminów międzynarodowych FCE, CAE i CPE.

WYSOKIE STANDARDY NAUCZANIA

Zapewniamy wysoką jakość naszych usług edukacyjnych: staranie dobieramy programy nauczania oraz współpracujących z nami lektorów, prowadzimy stały nadzór metodyczny i organizacyjny poprzez hospitacje, ankiety i raporty lektorów o grupach, na bieżąco monitorujemy postępy słuchaczy.

SŁUŻYMY RADĄ I POMCĄ

Zawsze staramy się analizować i uwzględniać indywidualne potrzeby naszych słuchaczy i na tej podstawie proponować tok nauczania. W razie potrzeby pomagamy w pokonywaniu trudności związanych z nauką języka nie tylko na naszych kursach, ale również i poza naszym ośrodkiem. Zawsze chętnie służymy radą i pomocą.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Posługujemy się „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” © 2001 Council of Europe. Na każdym etapie nauki system ten pozwala naszym słuchaczom obiektywnie weryfikować osiągnięty już poziom kompetencji językowych.

SYSTEM RATALNY, RABATY I ROZLICZENIE GODZINOWE

Niezwykle korzystny system ratalny: 9 comiesięcznych, równych rat w roku szkolnym. Rabat rodzinny 10% – dla każdego członka rodziny, jeśli na kursy uczęszcza więcej niż jedna osoba. 7% - zniżka za opłacenie całego kursu z góry.

Rozliczenie godzinowe: w przypadku rezygnacji rozliczamy się co do godziny.